ENLIGHTENED

Päivi Hietanen

Kokenut johtaja ja työyhteisöjen valmentaja

Päivi (CBM, CBC) on kokenut yritysjohtaja, johtamisen ja työyhteisötaitojen valmentaja, jolta löytyy myös tutkintokoulutuksen ohjelmajohtaja- ja kouluttajatausta ICT-alalta. Omia opintoja häneltä on kaupalliselta ja luonnontieteelliseltä alalta sekä aikuiskasvatuksesta ja psykologiasta.

Johtajatausta painottuu ICT-, viestintä- ja koulutusaloille CEO- ja COO-tehtäviin. Omistaja-, hallitus- ja advisor-roolit ovat myös tuttuja, kuten myös kansainväliset kumppanuudet. Ennen Systems Enlightenment Oy:tä hän toimi Edita Publishing Oy:n toimitusjohtajana ja pohjoismaisen konsernin johtoryhmässä.

Päiviä innostaa kokemuksellinen strategiatyö ja muutoksen edistäminen yhdessä ihmisten ja teknologian kanssa. Tärkeänä voimavarana uuden ja uudistettavan toiminnan yhteydessä hän näkee asiakas- ja henkilöstökokemuksen aidosti yhdistävän organisaatiokulttuurin ja johtamisen, jota tukee laaja-alainen ja systeeminen ymmärrys.

Päivi on kahden lapsen äiti ja asuu perheineen Lohjalla. Lasten lisäksi tärkeää hänelle on luonto, ystävät, jatkuva oppiminen ja luovat harrasteet, joista kuorolaulu on nyt tauolla.

“Kun Päivi puhuu, koen asioiden alkavan jäsentyä. En voi olla ihmettelemättä ja ihastelematta hänen kapasiteettiaan tuntea niin laajasti liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä asioita. Koen, että Päivissä on paljon ulottuvuuksia, ja ihailen hänen helppouttaan oppia uutta ja olla avoin sille, mitä kohtaamme. Päivin kanssa on turvallista kulkea.”
– Jani

“Päivin uskomaton kokemus ja systemaattinen työskentelytyyli on erittäin kunnioitettavaa. Häntä voi suositella mihin vaan!”
– Teemu

”Päivillä on laaja-alainen kokemus liiketoiminnan johtamisesta ja kykenee analyyttisesti avaamaan liiketoiminnan kehittymisen pullonkauloja. Hän ymmärtää syvällisesti kuinka asioista on keskusteltava, jotta motivaatio muutokseen syntyy. Työtoverina hän on loputtoman auttavainen ja asiakkailleen vielä tuplasti.”
– Essi

”Tumma mystikko puhuttelee viisaudellaan ja vahvalla ammattimaisella otteellaan. Päivin syvä kiinnostus organisaatiokulttuurien kehittämiseen tuo ideointiin ja toteutukseen uusia asioita monelta kantilta tarkastelevia näkemyksiä. Sopivassa suhteessa luja ja lempeä Päivi pitää muillakin jalat maassa systemaattisuudellaan ja organisointikyvyllään. Olen superiloinen, että tiemme jälleen kohtasivat ja saamme tehdä työtä rinta rinnan.”
– Kaija

paivi.hietanen@systemsenlightenment.com

050 572 8863

Päivi

Kokeile meitä!

Aloitetaanko workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen?