ENLIGHTENED

Kaija Solana

Intuitiivinen oman johtajuuden ja muutoksen sparraaja

Kaija on intuitiivinen ihmisiä ja ihmisyyttä rakastava elämän virrassa kulkija. Ulkomaankaupan yo-merkonomi on täydentänyt opinjanoaan mm. Helsingin Kauppakorkeakoulun Johtajakoulutuksessa JOKO57 ja Certified Business Coachin opinnoilla. Työkokemusta on kertynyt niin matkailualalta Suomessa ja ulkomailla, kuin IT-alalta, jossa Kaija oli myös pienen IT-koulutusyrityksen osakkaana. Koulutus ja asiakaspalvelu ovat eri muodoissa aina olleet osa toimenkuvaa, IT-alalla myös myynti, markkinointi ja HR tulivat tutuiksi. Näitä kaikkia taitoja hän onkin saanut yhdistää yrittäjänä.  

Kaijan elämän missio on ollut kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Käytännönläheisyys ja juurevan omakohtaiset elämänkokemukset tukevat hänen ”elä niin kuin opetat” -elämänfilosofiaa. Kaijan sydämen liekki palaa puhua aidon itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen – syvemmällä tasolla sisäisen johtajuuden – merkityksestä. Näitä teemoja Kaija on viime vuosina coachannut ja valmentanut, sekä kirjoittanut aiheesta lukuisia blogeja ja vieraskirjoituksia. Vuonna 2016 ilmestyi ensimmäinen kirja Elämän virrassa – Miten elää linjassa muutosten kanssa, joka on tänä päivänä vähintäään yhtä ajankohtainen kuin syntyessäänKaija on yksi Speakersforumin puhujista ja pitää puheenvuoroja sisäisestä johtajuudesta ja sydämen sivistyksestä.

Lähiperheeseen kuuluvat oman “heimon” jäsenet, sydänystävät ja kaksi pientä ihmisalkua, joiden varamummona Kaijalla on kunnia toimia. Syvälliset keskustelut, hyvä ruoka, luonto, jooga, musiikki, kirjat ja kirjoittaminen ovat tärkeitä palautumislähteitä. Kaijan motto “Ole se, kuka olet” on monivivahteisen oman polun kulkemisen ja vuosien itsensä kanssa tekemän työn jälkeen tullut todeksi. Kaijassa on syvällistä elämänviisautta, jota hän jakaa ympärilleen niin, että hänet kohtaava ihminen kokee saavansa jotain vielä enemmän, kuin osasi aluksi odottaakaan. 

”Kaijan rohkeus olla läsnä ja oma itsensä vaikuttaa myös muihin. Hänestä välittyy aito ja vilpitön halu ymmärtää ja edistää muiden ymmärrystä. Kaija tarttuu toimeen ja siitä syntyy tulosta!” 
– Jani

”Kaija on tarkka kuuntelija ja kokenut muutoksen aikaansaaja. Hänellä on kyky nähdä ydin, selkeyttää ja jäsentää asia kuin asia terävänäköisesti ja lempeästi.
– Annika

”Kaija on helposti lähestyttävä ja tärkeisiin asioihin syvällisesti paneutuva valmentaja. Tunnen iloa ja kiitollisuutta, että saan tehdä Kaijan kanssa yhteistyötä asiakkaiden eduksi. Kaijasta välittyy vahva, lämmin ja aito sisäinen johtajuus.”
– Päivi

”Kaija tuo selkeydellään ja läsnäolollaan vakuuttavasti viestiä itsetuntemuksen merkityksestä johtamisessa, niin itsemme kuin organisaation tasolla. Hän on tuntuvan lämpimästi läsnä.”
– Teemu

”Kaija on ihmeellinen työmyyrä, jolta mikään ei jää huomaamatta. Hän aistii poikkeuksellisella tavalla ihmisten välistä dynamiikkaa ja potentiaalia. Tämä kyky kasvaa kyvystä elää, kuten itsekin opettaa. Hän ymmärtää jollakin hyvin syvällisellä tavalla, että vasta kasvaessaan omaksi itsekseen voi yksilö antaa parhaansa niin yksityis- kuin työelämässäkin. Kaija on työtoverina kollegaa kasvuun kirittävä ja asiakkaiden hyvinvointi on hänelle kaikki kaikessa.”
– Essi

Kokeile meitä!

Aloitetaanko workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen?