Miksi?

Jotta yritykset palvelisivat paremmin ihmistä ja elämää ja löytäisivät voimansa ytimen

Kehittämistoimenpiteet eivät usein tuota pysyviä ratkaisuja. Ne saattavat kohdistua ongelmiksi koettuihin asioihin, kuten vaikkapa yhteistyön ongelmiin tai toimintatapoihin, mutta jääkin huomaamatta, että ongelmaksi koetut asiat ovatkin vain oireita. Todelliset syyt ovat syvemmällä näkymättömissä.

Sanotaan, että ”kulttuuri syö strategian aamupalaksi”. Se viittaa näiden alitajuisten normien voimaan: voidaan tehdä hienoja suunnitelmia, mutta niiden toteutuminen riippuu siitä, tukeeko kulttuuri niitä vai ei. 

Autamme organisaatioita palvelemaan paremmin ihmisiä ja elämää. Ihmisiä ovat asiakkaat, työntekijät, johtajat, omistajat ja yhteiskunta. Jokainen organisaatio on olemassa vain palvellakseen ihmisiä ja elämää.

Tätä kutsumme systeemiseksi ymmärryksesi: ihmiset ovat keskinäisriippuvia, ja heidän väliset suhteensa määrittävät heidän yhteisen potentiaalinsa.

Miten?

Systeemisen ymmärryksen avulla tehdään näkyväksi ihmisten väliset suhteet ja niiden vaikutus suorituskykyyn

Menestyvä organisaatio kykenee virittämään ihmiset samalle aaltopituudelle. Tutkimusten mukaan psykologinen turvallisuus ennustaa parhaiten menestystä. Se mahdollistaa, että oikeita asioita voidaan käsitellä – ja sen syntymisen edellytyksenä on, että asioita käsitellään oikein.

Menemme sille tasolle, missä todelliset muutokset tapahtuvat. Menemme ihmisten välisiin alitajuisiin suhteisiin: niistä syntyy kulttuuri ja niistä syntyy menestys.

Katsomme koko systeemiä: johtamista, prosesseja, rakenteita, vuorovaikutusta ja kulttuuria.

Ihmisten toiminta tapahtuu prosesseissa eli yhteistyöketjuissa. Teknologia on usein näissä vahvasti mukana. Johtaminen vaikuttaa keskeisesti kulttuuriin – ja senkin taustalla on alitajuiset ihmissuhteet. Johtamista ja kulttuuria ja systeemin toimivuutta ei voi erottaa toisistaan.

Katsomme koko tätä kokonaisuutta. Siksi kutsumme toimintaamme ja sen tuloksia valaistuneiksi. Me todella nousemme uudelle tasolle, mikä lisää tehokkuutta, tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Me (sinä ja minä) saamme samalla kasvaa ihmisinä. Sillä kaiken on palveltava ihmisiä ja elämää.

Mitä?

Silmiä avaavia organisaatiokulttuureiden uudistuksia

Systems Enlightenment Oy perustaa toimintansa yli 20 vuoden tutkimukseen ihmisestä ja organisaatioiden kehittämisestä. Käytössämme on aivan erityinen menetelmä: systeeminen konstellaatio. Sen avulla voimme tehdä näkyviksi ne dynamiikat, jotka ohjaavat ihmisiä. Voimme pureutua ihmisten välisiin alitajuisiin suhteisiin, ja kun niissä tapahtuu muutoksia, koko systeemi muuttuu.

Organisaatiokulttuuri tarkoittaa yhteisön toiminnan pelisääntöjä eli normeja. Niiden mukaan ihmiset toimivat. Nämä normit eivät ole yhdessä sovittuja, vaan ne ovat alitajuisesti omaksuttuja. Siksi on mahdollista, että organisaatio väittää olevansa yhtä, mutta todellisuudessa tekeekin toista.

Ihmiselle on kaikkein tärkeintä hänen suhteensa toisiin ihmisiin, erityisesti hänelle läheisiin ihmisiin. Nämä suhteet ovat hänelle niin merkittäviä, että hän kantaa niitä mukanaan kaikkialle, ja alitajuisesti myös projisoi niitä lähipiiriinsä. Kukaan ei ole tästä vapaa.

Kenelle?

Muutosta etsiville organisaatioille

Ihminen on laumaeläin ja nämä vaistot ohjaavat hänen toimintaansa kaikissa yhteisöissä, kuten vaikka IT-, pankki-, teollisuus-, opetus- tai kaupanalalla. Samat mekanismit ohjaavat kulttuurien kehittymistä ja yksilöiden toimintaa sekä hyvinvointia.

Jokainen organisaatio ja johtaja – siis ihminen – joka haluaa onnistua, hyötyy systeemisestä ymmärryksestä. Jokainen organisaatio hyötyy psykologisen turvallisuuden vahvistamisesta. Jokainen organisaatio hyötyy reflektiosta, dialogista ja ongelmien juurisyihin pääsemisestä. Ja jokaisen organisaation on palveltava ihmisiä ja elämää.


Yli 20 vuotta tutkimusta

Toimintamme perustuu tutkimukseen sekä syvälliseen ja pitkään kokemukseen. Teemme uraauurtavaa työtä dialogisuuden ja systeemisen ymmärryksen kehittämiseksi.

Kun ymmärrämme näitä syviä mekanismeja, pääsemme sille tasolle, missä todelliset pysyvät muutokset tapahtuvat. Se taso liittyy ihmisten välisiin alitajuisiin suhteisiin.

Kutsumme tätä systeemiseksi ymmärrykseksi.