Kulttuuri tapahtuu ihmisten väleillä

Tiimin kehittäminen

Työ toteutuu tiimeissä, ihmisten välisessä yhteistyössä. Tiimien toiminta on useimpien organisaatioiden todellinen sydän.

Onko teillä tällaisia kysymyksiä:
- Ihmiset eivät koe merkityksellisyyttä 
- Työ jumittaa, vaikea päästä eteenpäin 
- Jokin painaa taustalla ja siitä on vaikea saada kiinni 
- On konflikteja (tai niitä ei nosteta esille) 
- Suunta ei tunnu selkeältä 

Tai tunnetko tärkeäksi tarjota tiimiläisille: 

- Arjen työn helpottamista selkeyden kautta 
- Kehittyneempää vuorovaikutusta ja syvempää itsetuntemusta 
- Muutostilanteissa tukea 

Tiimissä oleva selkeys toiminnan päämäärästä, tiimin perustehtävästä ja paikasta kokonaisuudessa vaikuttaa tiimin mahdollisuuksiin onnistua. Mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin psykologinen turvallisuus – se siivittää menestykseen. Saat tukea tiimisi työn selkeyttämiseen ja arjen helpottamiseen, kun onnistumisen esteet tunnistetaan ja poistetaan. Jokaisen kasvu ihmisenä mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen ja suuremman kapasiteetin. 

Saat käyttöösi tarpeisiinne sopivan valmentajatiimin, joka kykenee tuomaan selkeyttä, helppoutta ja keskittyneisyyttä työhönne. 

Varaa maksuton 1 h keskustelu
Varaa maksuton keskustelu

Kokeile meitä!

Aloitetaanko workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen?