ETÄVALMENNUS ESIMIEHILLE JA KAIKILLE VALMENTAVASTA TYÖOTTEESTA KIINNOSTUNEILLE

Systemic Coach Skills

Kasva valmentavan työotteen taitajaksi

Miksi Systemic Coach Skills -ohjelma?
Työelämä on muuttunut nopeammin kuin ihmisten toiminta. Työn ja elämän suhde on murroksessa, eivätkä aiemmat toimintamallit enää palvele. Samalla monet työhön liittyvät käsitteet, kuten tehokkuus, on tarpeen määritellä uudelleen. Myös uuden oppiminen tapahtuu yhä enemmän työssä ja yhteisöissä. Systemic Coach Skills -ohjelma on tarkoitettu tätä monitasoista muutosta tukemaan. 

Coaching jo itsessään on todistetusti vaikuttava henkilöstön kehittämisen menetelmä. Kun siihen lisätään systeemisyys, voimistuu coachingin teho entisestään. Systeemisyys luo kokonaiskuvan,  selkeän rungon ja vakaan pohjan kaikelle toiminnalle organisaatioissa. Valmentavaa työotetta monipuolisesti tukevat Systemic Coach -taidot tekee jatkuvan ja kestävän kehittymisen mahdolliseksi työympäristössä. 

Tässä valmennuksessa yhdistyvät käytännönläheiset kokemukselliset menetelmät, tutkimustieto niiden taustalla, sekä valmentajiensa omat kokemukset ja sydämen viisaus. 
Kenelle Systemic Coach Skills -ohjelma sopii?
Ohjelma sopii:
- esimiehille 
- organisaation sisäisille valmentajille ja työnohjaajille
- valmentavasta työotteesta kiinnostuneille, kuten projektipäälliköille

Aikaisempaa coaching-kokemusta ei edellytetä.
Mitä saat tästä valmennuksesta?
Saat välineitä aitoon itsesi tuntemiseen, dialogiin ja systeemisyyteen. Opit 5 systeemistä työkalua, joita voit soveltaa valmentavassa esimiestyössä ja coachauksessa.:

- Systeeminen ymmärrys (dynamiikka ihmisten välillä, kokonaisuuden ymmärtäminen)
- Systeeminen ajattelu (mindset)
- Systeeminen dialogi (vuorovaikutus ja palaute)
- Systeemisyyttä tukevat coachaavat kysymykset 
- Systeemisyys konflikteissa ja ongelmanratkaisussa

Näiden tueksi opit coaching-tekniikoita ja hyväksi havaittuja käytäntöjä sovellettavaksi omaan työhön. Case-esimerkkeinä käytetään osallistujien omia kokemuksia ja tilanteita.

Lopputuloksena:
- vahvistunut itsetuntemus ja oma johtajuus, sekä erilaisuuden ymmärtäminen
- kyky olla läsnä - aidosti kuunnella ja kohdata ihmiset
- kyky luoda turvallinen kannustava ilmapiiri ja tukea kehittymistä
- rohkeutta viedä opittu käytäntöön, sekä elää sitä omalla esimerkillä todeksi: walk the talk. 

Tämä mahdollistaa sen, että ihmiset antavat parastaan ja saavat loistaa! 
Ajankohta, kesto ja toteutustapa
Valmennus toteutetaan etäkohtaamisin ja välitehtävin:
- 21.1. kick-off klo 9 –11 
- valmennuskohtaamiset klo 9 – 12.30 torstaisin 28.1., 25.2., 18.3., 8.4., 29.4. 

Sisältö tiivistetysti:
- 21.1. Kick-off:  Ohjelma ja systeeminen ymmärrys pähkinänkuoressa. 
- 28.1. Valmentavan esimiehen työrooli, mielenkartta ja systeeminen ajattelu. Miten sitä voi treenata?
- 25.2. Tie aitoon dialogiin. Vuorovaikutus- ja palautetaidot, erilaiset reagointitavat. Suhteet systeemissä.
- 18.3. Tunnetaidot ja tunteiden vaikutus työssä, Tarpeet motivaation taustalla. Vastuunottokyky.
- 8.4.   Lisää työkaluja valmentavaan työotteeseen. Johdanto konstellaatioon. Casejä. 
- 29.4.  Valmentava työote testissä. Haastavat tilanteet, Casejä. Yhteenveto 
Hinta
1950 € + alv 24 %.

Saat osallistuessasi mahdollisuudet seuraaviin:
- puoleen hintaan henkilökohtaisen coachaus-tapaamisen 325 € (norm. 650 €)
- itsetuntemuksen, työyhteisötaitojen ja johtamisen osa-alueita syventäviä itsearviointeja ja niiden purkutapaamisia alennettuun hintaan osallistujan henkilökohtaiseen tarpeeseen
Valmentajat
Päivi Hietanen, Senior Partner, Coach 
Tutustu tarkemmin  tästä. 
Päivistä sanottua:
"Koin erityislaatuista yhteyttä ja toit uusia näkökulmia sekä lämmintä läsnäoloa."
"Sinun ammattitaitosi huokuu niin coachauksessa kuin vuorovaikutuksessakin. Upeaa läsnäoloa."
"Et tyydy siihen, missä aita on matalin vaan haastat positiivisesti valmennettavan ajattelemaan monipuolisesti."
"Tuntuu, että sinulla on syvä tietoisuus."

Kaija Solana, Coach
Tutustu tarkemmin  tästä. 
Kaijasta sanottua:
”Oli jotenkin hämmentävää, miten hyvin porukka toimi yhteen ja ilmapiiri oli ihanan avoin ja kannustava. Jäin miettimään, että miten sinä sen oikein teit…?"
"Persoonasi ja otteesi on sellainen, että positiivinen ilmapiiri syntyy ihan luonnostaan. Minulla jäi sinusta tosi ihanan lämmin olo."
"Olet niin helposti lähestyttävä, välittävä ja maanläheinen. sinussa on jotain ihanaa taikaa, saat olla ylpeä itsestäsi!”
"Valmennuksessa kaikille osallistujille oli varattu aktiivinen rooli ja siksi valmennuksesta saikin niin paljon irti.”
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedustelut:
Ilmoittaudu  tästä 

Lisätietoja suoraan valmentajilta tai osoitteesta info@systemsenlightenment.com

Experiencing Systems Enlightenment

Kokeile: Aloita tehokkaalla workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen