Esimiehet arjessa vievät toimintaa eteenpäin

Esimiestaitojen kehittäminen

Hyvällä esimiestyöllä on merkittävä vaikutus strategian toteutumiseen ja ihmisten merkityksellisyyden kokemiseen arjessa. Jatkuva kehittyminen avainrooleissa on elintärkeää, jotta organisaatio voi menestyä.

Onko teillä tällaisia kysymyksiä:
- Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta 
- Ihmiset eivät koe merkityksellisyyttä 
- Esimiesten on vaikea kohdata alaisiaan ja käydä vaikeita keskusteluja 
- Esimiestaidoissa olisi parantamisen varaa 
- Organisaatiossa on paljon uusia esimiehiä 
- Organisaation henkilöstömittauksissa on kehittämiskohteita 

Tai tunnetko tärkeäksi tarjota esimiehille: 

- Muutostilanteissa tukea yhteisten toimintamallien luontiin 
- Muutostilanteissa tukea itsensä ja tiimin johtamisessa 
- Mahdollisuuden esimiestaitojen kehittämiseen uudelle voimaannuttavalle tasolle 

Esimiehenä opit ymmärtämään organisaatiotasi systeeminä, omaa rooliasi siinä ja vaikutustasi muihin, sekä kehittämään itseäsi siten, että kykenevät paremmin tukemaan henkilöstön ja koko organisaation menestystä ja hyvinvointia. 

Saat käyttöösi johtaja- ja esimiestaidot omaavan tarpeisiinne sopivan valmentajatiimin, joka on valmis tarjoamaan tukeaan esimiehille arjessa tai suuremmissakin muutostilanteissa kehittymiseen. 

Varaa maksuton 1 h keskustelu
Varaa maksuton keskustelu

Kokeile meitä!

Aloitetaanko workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen?