JOHTAJILLE, ESIMIEHILLE, ASIANTUNTIJOILLE JA TIIMEILLE

ENLIGHTENED

Systemic Coaching

Miten onnistut johtajana, esimiehenä tai asiantuntijana? Miten teet hyviä päätöksiä ja hahmotat, mikä on oleellista? Miten toimitte tiiminä yhteisen menestyksen eteen?

Valaise työtäsi ja itseäsi kokeneen johtajan ja valmentajan tukemana. Systeeminen ymmärrys auttaa sinua onnistumaan ja palvelemaan organisaatiotasi – tekemään oikeita asioita oikein. Enlightened Systemic Coaching sopii niin yksilöille kuin tiimeillekin.

Systeeminen ymmärrys tuo aivan uudenlaisen syvyyden ymmärtää ja kehittää organisaation onnistumisen mahdollisuuksia. Menestys syntyy ihmisten välisistä suhteista. Enlightened Systemic Coaching tuo selkeyttä ja ymmärrystä tasolla, joka ei ole ollut aiemmin mahdollista. Näet yhä selkeämmin mahdollisuuksia vapauttaa omaa ja muiden kapasiteettia inhimilliseen ja tulokselliseen toimintaan.  Rohkeana johtaja, esimiehenä tai asiantutijana voit olla ylpeä työsi jäljistä. Katsot hyvillä mielin, mitä olette saaneet ja saatte aikaan yhdessä.
Enlightened Systemic Coaching -prosessissa tuomme yhteen sen, miten parhaiten palvella organisaation menestystä ja samalla lisätä itsetuntemusta ja kasvaa johtajana, esimiehenä tai asiantuntijana. Suhde omaan tiimiin ja organisaatiosysteemiin selkiytyy ainutlaatuisella tavalla. Yhteys itseen ja itsetuntemus ovat rohkean johtajuuden työkaluja, joilla toisten tukeminen on mahdollista. 
Meistä kukaan ei ole yksin. Ihmiset ovat laumaeläimiä. Lauman tai tiimin jokaisen jäsenen, myös johtajan, hyvinvointi vaikuttaa koko tiimin ja koko organisaatioon. Johtamiseen ja ihmisten kehittymiseen satsatut eurot koituvat koko organisaation eduksi. Luottamuksellinen valmennusprosessi on keino kehittää itsetuntemusta ja vapauttaa kapasiteettia palvelemaan organisaatiota ja asiakkaita yhä paremmin.
Valmennuksen rakenteesta
Valmennus lähtee liikkeelle tutustumisesta ja tavoitteen asettamisesta. Valmennus sisältää vähintään 2 valmennustapaamista, määrä sovitaan tarpeen mukaan. Hyödynnämme valmennuksessa mm. systeemistä ymmärrystä laajentavia ja toiminnallisia työtapoja, mikä auttaa merkittävien asioiden oivaltamisessa jo prosessin alkuvaiheessa. Toimimme arvojemme mukaisesti elämää palvellen, täydellä sydämellä ja rohkeasti. 

Tapaamiset voivat olla myös videotapaamisia. Tyypillisesti tapaamiset ovat n. 3 – 4 viikon välein. Tapaamisten kesto on 1 – 2 tuntia.
Hinta
Tutustumistapaaminen on maksuton. Laskutus tapahtuu toteutuneen mukaisesti. Räätälöimme prosessin sinun ja/tai tiimisi tarpeisiin.
Valmentajamme
Systems Enlightenment Oy:n valmentajat ovat kaikki kokeneita johtajia, joilla on vahva systeeminen ymmärrys. Taustalla on osaamista eri toimialoilta ja toiminnoista.  Tuemme johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa luottamuksellisesti ja kokemuksellisesti siten, että yhteiset hetkemme luovat tilan, jossa läsnäoleva kohtaaminen tapahtuu. Tarjoamme tukea niin äkilliseen tarpeeseen kuin pitempiaikaiseen kehittymisprosessiinkin.
Miksi he?
”Heissä yhdistyy vahva johtamisen ja liiketoiminnan pyörittämisen kokemus ja samalla ymmärrys ihmisyydestä.

Tässä on porukka, joka myös elää niin kuin opettaa. 

Turvallisuus on ryhmässämme aitoa.”

Kokeile meitä!

Aloitetaanko workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen?