Johtajan korkeanpaikan leiri: Ymmärrä vaikutuksesi ympäristöösi ja tuo maksimaalista kasvua yhteisöllesi ja itsellesi!

4:nnen tason johtajavalmennus 2021

Yrityksen menestys riippuu sen ihmisistä ja heidän suorituskyvystään. Sinun on siis saatava ihmisesi kasvamaan – ja se lähtee sinusta.
”How you lead is who you are.” Brené Brown.

Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua ainutlaatuiseen valmennusohjelmaan, joka auttaa sinua onnistumaan työssäsi, luomaan uutta merkityksellisyyttä ja innovatiivisuutta organisaatiossasi ja kasvamaan ihmisenä sekä verkostoitumaan muiden johtajien kanssa.

•	Näet oman vaikutuksesi ympäristöösi ja saat syvemmän yhteyden itseesi. Itsetuntemus ei jää enää hokemaksi, vaan siitä tulee kokemuksellinen kasvuprosessi.
•	Opit miten rakennat johtajana psykologista turvallisuutta ja tuet jokaisen onnistumista. Alat ymmärtää, miten organisaatiosi toimii systeeminä.
•	Muutat tarinaa itsestäsi ja tunnistat syvemmän tavoitteesi, jota kohti alat kasvaa. Tämä heijastuu niin johtamiseesi kuin yksityiselämääsi.
•	Opit miten rakennat kasvun kulttuuria omaan organisaatioosi. Tuot merkityksellisyyttä, innostusta ja rohkeutta yhteisöösi.
•	Pääset inspiroivaan johtajaverkostoon, josta saat tukea kasvullesi ja menestyksellesi. Kukaan ei kasva yksin, me kasvamme vain vuorovaikutuksessa.

Valmentajina Suomen kokenein systeemisen konstellaation terapeutti ja dialogisen organisaatiokulttuurin kehittäjä, kokeneita yritysjohtajia, coacheja ja terapeutteja.
Millainen on neljännen tason johtaja?
Harvardin yliopiston aikuiskehityksen professori Robert Kegan on tunnistanut ihmiselle viisi kehitystasoa, joista kaksi ensimmäistä ovat lapsen tasoja ja kolme viimeistä aikuisen. Empiiriset tutkimukset ovat osoittaneet, että valtaosa aikuisista ei nouse kolmatta tasoa korkeammalle. Tällä on valtava vaikutus yksilöiden ja yhteisöjen suorituskykyyn. Kolmannella tasolla ihminen on hyvä yhteisön jäsen, mutta ei kykene siinä määrin aitoon innovatiivisuuteen kuin neljännellä tasolla oleva ihminen. Kolmannella tasolla ihminen on huolissaan siitä, miten muut kokevat hänet – hän ottaa monet asiat henkilökohtaisesti. Hän on kulttuurinsa vanki. Vasta noustessaan neljännelle tasolle hän kykenee näkemään systeemisiä rakenteita ja kehittämään niitä. Siksi hyvä johtaja on aina vähintään neljännellä tasolla.

Lue lisää aiheesta lataamalla maksuton Vähän isompi organisaatiokulttuurin kehittämisen opas  täältä. 
Kenelle?
Valmennus sopii:
-	nykyisille ja tuleville johtajille
-	operatiivisen johdon strategisille kumppaneille kuten HR-johtajille ja viestintäjohtajille

Osallistumisen edellytys on aito halu kasvaa ihmisenä ja johtajana.
Valmennuksen rakenne ja sisältö
Valmennus kestää viisi kuukautta ja sen runkona ovat kuukausittaiset 3 tunnin etätapaamiset ja johtajasparraukset. Niiden lisäksi on pienryhmätapaamisia ja verkostoitumistapaamisia sekä henkilökohtaisia tehtäviä ja reflektiota. Voit myös osallistua teemakohtaisiin klinikoihin, joissa voit syventää tarkasteltavia asioita. Sinulla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen coachien ja terapeuttien kanssa. Kaikki tapaamiset järjestetään koronaturvallisesti etäyhteyksillä.

•	Kuukausittaiset teemakohtaiset tapaamiset. Alustuksia, harjoituksia ja kokemuksellista oppimista.
•	Kokeneiden johtajien ohjaamat johtajasparraukset teemoihin liittyen ja pohdintaa niistä heränneisiin kysymyksiin.
•	Henkilökohtaiset välitehtävät kuukausittaisten tapaamisten väleillä.
•	Pienryhmätapaamiset, joissa syvennät itsetuntemustasi ja kasvuasi johtajana.
•	Verkostoitumistapaamiset, joissa saat vaihtaa kokemuksia, tutustua uusiin kontakteihin ja työstää johtajana olemisen kysymyksiä pienryhmissä.
•	Tarvittaessa henkilökohtaista coachausta ja terapiasessioita kokeneiden asiantuntijoiden ohjauksessa.
•	Mahdollisuus osallistua klinikkatyöpajoihin, joissa syvennetään osallistujia kiinnostavia teemoja.

Kuukausittaisten tapaamisten teemat:

1.	Itsetuntemus 1: Läsnäolo
•	Yhteinen 3 h sessio: Läsnäolo, tunnetaidot ja reflektio (Essi Aulanko, Kaija Solana)
•	Johtajasparraus 1,5 h: Itsetuntemus johtajana ja pienryhmien käynnistäminen (Teemu Tuuli, Annika Vilkki)
•	Verkostoitumistapaaminen 1 1,5 h (Kaija)

2.	Itsetuntemus 2: Oma tausta
•	Yhteinen 3 h sessio: Oman taustan vaikutus onnistumiseen ja menneisyyden haavojen eheyttäminen (Jani Roman)
•	Johtajasparraus 1,5 h: Elämäntarina (Teemu Tuuli, Annika Vilkki)

3.	Organisaatio systeeminä ja oma vaikutus siihen
•	Yhteinen 3 h sessio: Organisaatio systeeminä ja oma vaikutus yhteisöön (Jani Roman)
•	Johtajasparraus 1,5 h: Elämäntarinaan uusi näkökulma ja kasvu ihmisenä ja johtajana (Teemu Tuuli, Annika Vilkki)

4.	Johtajana kasvu 
•	Yhteinen 3 h sessio: Johtajana kasvu (Päivi Hietanen)
•	Johtajasparraus 1,5 h: Vaikeat keskustelut ja psykologinen turvallisuus (Teemu Tuuli, Annika Vilkki, Essi Aulanko)
•	Verkostoitumistapaaminen 2 1,5 h (Kaija Solana)

5.	Kasvun kulttuuri
•	Yhteinen 3 h sessio: Kasvun kulttuuri (Jani Roman, Päivi Hietanen)
•	Johtajasparraus 1,5 h: Kasvun kulttuurin käynnistäminen – omat kasvutavoitteet (Teemu Tuuli, Annika Vilkki)
Miksi lähtisit tähän mukaan?
Sinä itse olet tärkein pääomasi. Se, miten onnistut toimissasi, riippuu siitä, millä tasolla olet ihmisenä – miten kykenet ymmärtämään oman vaikutuksesi muihin, tekemään yhteistyötä, erottamaan olennaisen, onnistumaan ihmissuhteissasi, ymmärtämään tunteitasi ja reaktioitasi ja työstämään niitä, vaikuttamaan yhteisösi kulttuurin kehittymiseen.

Kukaan ei voi feikata olevansa jotain muuta kuin mitä hän on. ”How you lead is who you are.”

Tässä valmennuksessa saat syvällistä ymmärrystä ja tukea itsetuntemuksesi ja johtamistaitojesi kehittämiseksi.

Saat tukea kokeneilta yritysjohtajilta ja terapeuteilta – pääset korkeatasoiseen valmennukseen. Saat myös rakentaa verkostoa, joka edistää omaa menestystäsi.
4:nnen tason johtajavalmennuksen hinta
Valmennusprosessin hinta on 2950 € + alv 13.12.2020 saakka. Sen jälkeen hinta on 3250 € + alv.
Valmentajat
TkT (työpsykologia) Jani Roman on kokenein systeemisen konstellaation ohjaaja ja kouluttaja Suomessa, dialogisuuden pioneeri ja kokeneimpia yhteisen kulttuurin rakentajia fuusioissa. Jani on terapeutti ja konsultti, jolla on poikkeuksellisen monipuolinen ja syvällinen osaaminen.

Jani piti Henry ry:n jäsenille webinaarin 27.10.2020 ja näin  osallistuneet kommentoivat Jania:

”Selkeä ja vahvan ammattilaisen koulutus. Sisältö ja kokonaisuus oli todella hyvin rakennettu ja selkeästi esitetty. Suuret kiitokset tästä tilaisuudesta. Anti oli erinomainen.”
”Loistava sisältö ja erinomainen puhuja. Todella hyvä approach!”
”Hyvä ja kattava sisältö, toi uutta näkökulmaa. Miellyttävä ja vakuuttava puhuja, asiantuntemus huokui.”

Päivi Hietanen on aiemmin toiminut mm. Edita Publishing Oy:n toimitusjohtajana. Hänellä on pitkä kokemus johtamistehtävistä ja syvällinen IT-alan asiantuntemus. Sen lisäksi hän on kokenut coach ja hallitsee strategisen suunnittelun, brändin kehittämisen ja  

Annika Vilkki on kokenut yritysjohtaja, johdon työnohjaaja ja pian myös terapeutti.

Teemu Tuuli on kokenut yritysjohtaja ja terapeutti. Kiinnostus myyntiin on kulkenut hänen matkassaan pitkään. Johtamiskokemusta Teemulla on teollisuusmyynnistä ja valmistavasta teollisuudesta voimakkaan kasvun aikana. Mielenkiinto ihmisestä ja ihmisyyden mahdollisuuksista johtivat hänet lisäämään itsetuntemusta sekä opiskelemaan Ihminen tavattavissa -terapeutiksi. Tällä hetkellä käynnissä on lisäksi psykodraamaohjaajan opinnot.

Ymmärrys liiketoiminnasta ja lämmin mielenkiinto ihmiseen yhdistyy siis tässä tiedostavassa diplomi-insinööri-terapeutissa erityisellä tavalla!

Essi Aulanko on eturivin vuorovaikutusvalmentajia Suomessa.

Kaija Solana on kokenut coach, työnohjaaja, puhuja, kirjailija. Hän on itsensä johtamisen kokemusasiantuntija, coach, puhuja, kirjailija. Ihmisyys ja ihmisenä kasvu, sekä niiden yhteys työelämään ovat aina kiehtoneet Kaijaa. Hän uskoo, että aito johtajuus lähtee sisältäpäin ja nämä ns. pehmeät arvot ovatkin bisneksen kovinta ydintä jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa. 

Kaijasta sanottua: ”On vaikea pukea sanoiksi, mitä valmennuksen aikana tapahtui, kokemus oli niin kokonaisvaltainen. Jotain todella voimallista ja ’peruuttamatonta’ tapahtui. Sain monia uusia oivalluksia itsestä, muista ihmisistä, työelämästä ja elämästä ylipäätään.”