Autamme organisaatioita palvelemaan paremmin ihmisiä ja elämää

Autamme organisaatioita palvelemaan paremmin ihmisiä ja elämää. Ihmiset ovat keskinäisriippuvia, ja heidän väliset suhteensa määrittävät heidän yhteisen potentiaalinsa.

Puhumme valaistumisesta, koska menemme sille tasolle, missä todelliset muutokset tapahtuvat. Menemme ihmisten välisiin alitajuisiin suhteisiin – niistä syntyy kulttuuri ja menestys.

Katsomme koko systeemiä – johtamista, prosesseja, rakenteita, vuorovaikutusta ja kulttuuria.

Ihmisten toiminta tapahtuu prosesseissa eli yhteistyöketjuissa. Teknologia on usein näissä vahvasti mukana. Johtaminen vaikuttaa keskeisesti kulttuuriin – sen taustalla ovat alitajuiset ihmissuhteet. Johtamista ja kulttuuria sekä systeemin toimivuutta ei voi erottaa toisistaan.

Näemme kokonaisuuden. Siksi kutsumme toimintaamme ja sen tuloksia valaistuneiksi. Me todella nousemme uudelle tasolle, mikä lisää tehokkuutta, tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Samalla me (sinä ja minä) saamme kasvaa ihmisinä. Sillä kaiken on palveltava ihmisiä ja elämää.

Culture happens between people.

Kasvun kulttuuri

Organisaatiokulttuurin kehitystä koko yhteisön tarpeisiin sovitettuna.

Johtamisen kehittäminen

"How you lead is who you are" (Brené Brown).

Tiimin kehittäminen

Työ toteutuu tiimeissä, ihmisten välisessä yhteistyössä. Tiimien toiminta on useimpien organisaatioiden todellinen sydän.

Leader

Johtajana kasvamisen prosessi johtoryhmälle ja yksittäisille johtajille.

Strategic Business Partner

Tällä kurssilla syvennämme ymmärrystämme psykologisesta turvallisuudesta ja miten rakentaa sitä organisaatioissa.

Systemic Coaching

Enlightened Systemic Coaching sopii niin yksilöille kuin tiimeillekin.

Systemic Coach Skills

Systemic Coach Skills on etäohjelma valmentavan työotteen kehittämiseksi

Systemic Coach Master™

Systemic Coach Master™ on valmentajien, työnohjaajien, työyhteisöjen kehittäjien ja johtajien jatkokoulutusohjelma.

Experiencing Systems Enlightenment

Kokeile: Aloita tehokkaalla workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen