Autamme organisaatioita palvelemaan paremmin ihmisiä ja elämää

Autamme organisaatioita palvelemaan paremmin ihmisiä ja elämää. Ihmiset ovat keskinäisriippuvia, ja heidän väliset suhteensa määrittävät heidän yhteisen potentiaalinsa.

Puhumme valaistumisesta, koska menemme sille tasolle, missä todelliset muutokset tapahtuvat. Menemme ihmisten välisiin alitajuisiin suhteisiin – niistä syntyy kulttuuri ja menestys.

Katsomme koko systeemiä – johtamista, prosesseja, rakenteita, vuorovaikutusta ja kulttuuria.

Ihmisten toiminta tapahtuu prosesseissa eli yhteistyöketjuissa. Teknologia on usein näissä vahvasti mukana. Johtaminen vaikuttaa keskeisesti kulttuuriin – sen taustalla ovat alitajuiset ihmissuhteet. Johtamista ja kulttuuria sekä systeemin toimivuutta ei voi erottaa toisistaan.

Näemme kokonaisuuden. Siksi kutsumme toimintaamme ja sen tuloksia valaistuneiksi. Me todella nousemme uudelle tasolle, mikä lisää tehokkuutta, tuloksellisuutta ja hyvinvointia. Samalla me (sinä ja minä) saamme kasvaa ihmisinä. Sillä kaiken on palveltava ihmisiä ja elämää.

Culture happens between people.

ENLIGHTENED

Company

Organisaatiokulttuurin kehitysprosessi koko yhteisön tarpeisiin sovitettuna.

ENLIGHTENED

Leadership

Johtamiskulttuurin ja -järjestelmän kehitysprosessi johtajille, esimiehille ja projektien vetäjille.

ENLIGHTENED

Team

Kehitysprosessi tiimeille, työryhmille ja prosessitiimeille.

ENLIGHTENED

Leader

Johtajana kasvamisen prosessi johtoryhmälle ja yksittäisille johtajille.

ENLIGHTENED

Strategic Business Partner

Tällä kurssilla syvennämme ymmärrystämme psykologisesta turvallisuudesta ja miten rakentaa sitä organisaatioissa.

ENLIGHTENED

Systemic Coaching

Enlightened Systemic Coaching sopii niin yksilöille kuin tiimeillekin.

Systemic Coach Master™

Systemic Coach Master™ on valmentajien, työnohjaajien, työyhteisöjen kehittäjien ja johtajien jatkokoulutusohjelma.

Experiencing Systems Enlightenment

Kokeile: Aloita tehokkaalla workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen