ENLIGHTENED

Yhteisiä verkkoja kutoen

Yksi monista työelämän muutoksista on monentasoisen, monikerroksellisen yhteistyön lisääntyminen ja laajentuminen yli rajojen. Samankin alan toimijat voivat kilpailun sijaan verkostoitua yhteistyöhön yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, palvelemaan paremmin kokonaisuutta. Yksi ihminen voi samaan aikaan kuulua useaan eri verkostoon – tehdä eri määrän ja eri syvyydellä yhteistyötä erilaisissa tiimeissä tai yhteistyökokoonpanoissa. Kukaan ei pärjää yksin, vaan tarvitsemme toinen toistemme tukea ja apua.

Rekrymarkkinoillakin kovasti peräänkuulutetun yhteistyökyvyn lisäksi taitolistan kärkeen nousevat vuorovaikutustaidot – ei vain hyvät, vaan ystävääni lainatakseni ”jäätävän hyvät” vuoroin vaikuttamisen taidot. On osattava sanoittaa asiansa ymmärrettäväksi kompaktiksi paketiksi ja ottaa oma vastuunsa kaikkeen ilmaisemiseen liittyen. Tämä tarkoittaa, ettei päästä itseään helppoon oletuksen ansaan, vaan vaivautuu tarkistamaan, että ymmärsi toisen sanoman oikein. Toistaa vaikka omin sanoin tai muuten varmistaa, että keskustelukumppaneilla on aiheesta yhteinen ymmärrys.

Aktiivisen puhumisen lisäksi vuorovaikutusta tehostaa aktiivinen kuuntelu. Se, että ylipäätään kuuntelee muita enemmän, kuin on itse äänessä. Ja korvien lisäksi käyttää kuuntelussa myös intuitiotaan, jolla usein kuulee jotain olennaista, joka jää sanoin sanomatta. Jotta aktiivinen puhuminen ja kuunteleminen ovat mahdollista, on oltava mahdollisimman läsnä. Se vaatii toistuvaa harjoittelua, itsensä tuomista jokaiseen kohtaamiseen ja tilanteeseen läsnäolevana, avoimena ja vastaanottavaisena.

Koska yhteistyökenttä ja toiminnan muodot ovat aiempaa laajemmat, on syytä myös tarkastaa uudenlaisen yhteistyön määritelmä ja tarvittaessa päivittää se. Paljon puhuttu läpinäkyvyys eli kaikkien toimintaan vaikuttavien asioiden avoin ja rehellinen esittely tuo yhteistyöhön lisäarvoa. Minkäänlainen tiedon panttaaminen ei enää toimi. Päinvastoin; kun toimimme yhdessä, jokainen tuo tilanteeseen oman osaamisensa, ymmärryksensä, kokemuksensa ja ideansa, kaikki voittavat. Näin kokonaisuudesta tulee enemmän, kuin osiensa summa. Yhdessä toimiessamme käsiteltävä asia tai tieto jalostuu. Se saa ikään kuin uuden elämän, joka voi samalla tarjota ennen näkemättömiä mahdollisuuksia.

Perinteisetkään verkostomallit, kuten Hyvä veli -verkostot eivät nekään voi välttyä muutokselta, joka heijastuu asenteen kautta toimintaan: sen sijaan, että jeesataan vain kaveria, joka auttaa minua, on aika laajentaa käsitystä. On ajateltava pidemmälle ja siirrettävä huomio itsestä yhteiseen hyvään: autetaan kaveria siksi, että hän pistää hyvän kiertämään, eikä siksi, että itse saa vastapalveluksen. Tällainen muutos edellyttää ihmisessä itsessään tapahtuvaa syvempää muutosta, egon sivuun siirtämistä ja ymmärrystä laajemmasta kokonaisuudesta. Se on esimerkki pyyteettömästä toiminnasta, aidosta palvelusta, johon sisältyy ymmärrys, että hyvä teko palautuu takaisin jossain kohtaa jossain, ehkä aivan erilaisessa muodossa. Ei välttämättä suorana vastapalveluksena heti.

Sosiaalinen media ja verkkotyökalut mahdollistavat nopean verkostoitumisen. Niiden kautta on mahdollista saada myös vertaistukea; samankaltaisten tilanteiden tai haasteiden kanssa elävät voivat toimialasta riippumatta saada toisiltaan arvokasta tukea omaan tehtäväänsä, sekä jaksamiseen. Helpotus ja tuen tunne tulee usein jo siitä, että saa jakaa mieltä painavaa tai ihmetystä herättävää asiaa sellaisen kanssa, joka ymmärtää, mistä on kysymys. Tämä toki edellyttää vahvaa luottamusta, jonka rakentamiseen kannattaa satsata aikaa ja kärsivällisyyttä. Toisaalta yhteinen ”tuska” yhdistää ja tarve vertaistuelle nopeuttaa luottamuksen syntyä. Meille SE:läisille on tärkeää luoda ja ylläpitää valmennuksissa turvallinen tila, jossa aidot kohtaamiset ja vertaistuki on mahdollista.

Verkottumista ja vertaistukea mahdollistavia valmennuksia on alkamassa: https://systemsenlightenment.newzenler.com/courses

Kokeile meitä!

Aloitetaanko workshopilla systeemisen ymmärryksen ytimeen?