Arvojen aatelia

On ilo ja kunnia saada olla mukana Systems Enlightenment -tiimissä. Olen monta vuotta toiminut yksin ja yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut projektiluontoista. Siksi tuntuu nyt mahtavalta saada olla mukana pysyvää tiimiä, ihmisiä, joiden arvomaailma on samanlainen ja katse samaan suuntaan. 

Tiimiytyminen totta kai vie aina oman aikansa. Erilaisilla ihmisillä on erilainen tapa ja rytmi tulla osaksi yhteisöä. Kun vakiintuneeseen porukkaan tulee uusia jäseniä, sekoittuu dynamiikka jokisikin aikaa muotoutuakseen uudelleen. Alkutunnustelun ja -tutustumisen jälkeen ihmiset asettuvat omille paikoilleen. Kunkin vahvuudet ja roolit selkiytyvät. 

Itsensä johtamisen valmentajana olen aina puhunut arvojen tärkeydestä. Ne ovat mielestäni sekä yksilö-, että organisaatiotasolla elämisen ja olemisen perusta, jotka näkymättömästi, mutta voimallisesti ohjaavat tekoja ja valintoja. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä ne ovat ja miten ne sisäistetään. Minuun teki suuren vaikutuksen Systems Enlightenmentin arvot: Elämän palveluksessa, Täydellä sydämellä, Rohkeasti. 

Noissa arvoissa on jotain freesiä uudenlaista näkökulmaa, syvempää sisältöä, joka koskettaa sydäntä. Omat arvoni ovat täysin linjassa noiden kanssa, joten näiden omaksi ottaminen tuntui luontevalta. Sen lisäksi, että arvot on avattu yhteisesti: mitä niillä käytännössä tarkoitetaan ja miten ne näkyvät päivittäisessä toiminnassa, on vielä hyvä pohtia, mitä ne tarkoittavat juuri minulle. Jokaisella on oma tapansa hahmottaa maailmaa ja ymmärtää sanojen sisältöä. 

Minulle SE:n arvot tarkoittavat käytännössä tätä:

Elämän palveluksessa. Tämä on jättiläisen kokoinen arvo, jota pitää vähän pureskella. Tietoinen itseni kasvattaminen ja ihmisenä kehittyminen on tuonut minut kohtaan, jossa tahdon antaa itsestäni parasta. Jollain tasolla siirtää itseni sivuun isomman asian edestä. Oikeastaan sillä ei ole merkitystä, mitä osaan tai tiedän. Vain sillä on väliä, miten voin parhaiten auttaa muita edistämään omaa kasvuaan. Mitä enemmän kohtaan ihmisiä, jotka saavat kosketuksen sisimpäänsä ja jollain positiivisella tavalla tuovat tuon näkyväksi, yhteinen maailma ympärillämme muuttuu. Silloin en palvele vain minua, sinua tai organisaatioita, vaan elämää. Se voi kuulostaa ylevältä ajatukselta, mutta tuntuu minun sydämessäni juuri oikealta. Sitä minä tahdon edistää ja sen puolesta elää. 

Täydellä sydämellä. Tämä on ollut yksi omista arvoista alusta lähtien. Mitä mieltä on toimia, jos ei toimi täydestä sydämestään? Mielestäni ei mitään. Järkeily johtaa helposti ylianalysointiin, jossa ei ole tilaa intuitiolle tai luovuudelle. Ne taas puhuvat sydämen kieltä. Aina, kun toiminta on sydänlähtöistä, se koskettaa jollain sellaisella tavalla, joka ei vain järjen avulla onnistu. Parhaimmillaan sydän ja järki toimivat harmonisessa toisiaan kunnioittavassa tasapainossa. Tunnistaen molempien vahvuudet ja tärkeyden. Vaikka kuinka järkeilisi puhki asioita, niin sydämellä toimittuna kaikki sujuu kevyemmin. Sydämellä tekemisen jälki on voimallista, joka tuntuu, mutta jota ei voi selittää. Se vain on.  

Rohkeasti. Tämä on ehkä kaikkein haastavin arvo käytännössä. Se, että uskaltaa rohkeasti puhua itselle 

ja organisaatiolle tärkeistä asioista niiden oikeilla nimillä, voi olla pelottavaa. Enää ei voikaan piiloutua näkymättömäksi vaan on uskallettava astua reippaasti esille. Näkyväksi tulemisen lisäksi se tarkoittaa haavoittuvuudelle altistumista. Kenties arvostelulle ja kyseenalaistamiselle asettumista. Toisaalta, kun kokee sydämessääån jonkin asian oikeaksi ja merkitykselliseksi jakaa myös muiden kanssa, niin miksei sitä tekisi? Siten tämä kolmas arvo omalla tavallaan nivoo nuo kaksi muuta yhteen: jotta voi luottaa sydämensä viisauteen ja toimia täydellä sydämellä, tarvitaan rohkeutta ja niiden yhteisenä missiona on palvella elämää.

Kaija Solana

Coach, Systems Enlightenment Oy